Zelená úsporám

Podrobný návod, jak postupovat při žádání o dotaci

Podrobný návod, jak postupovat při žádání o dotaci

Zažádáte, zateplíte, dostanete peníze. To je jeden z možných postupů, jak získat podporu z programu Zelená úsporám. Čtěte, co všechno vás čeká, než peníze dorazí na váš účet.

 

1. Zjistěte si, zda máte vůbec nárok

Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR nebo třeba na webu www.zelenausporam.cz si ověřte, zda se vás dotační program týká. O podporu mohou žádat jen majitelé nemovitosti - rodinného nebo bytového domu.

A to ti, kteří chtějí peníze na částečné či komplexní zateplení domu (neplatí u panelových domů), koupi kotle na biomasu, tepelného čerpadla (neplatí u bytových domů obecně) či solárních kolektorů nebo na stavbu pasivního domu.

U nové výstavby o dotaci žádá ten, kdo bude v bytě či domě trvale bydlet. Vlastník musí dalších 15 let užívat rodinný či bytový dům k bydlení, tudíž z něj nesmí udělat třeba sídlo firmy či provozovnu. U žadatelů se bude prověřovat i to, zda nedluží nějaké peníze státu, obci či zdravotní pojišťovně, například na daních, pojistném a podobně.

 

 

2. Informujte se na stavebním úřadě

Než si necháte vypracovat projektovou dokumentaci k úpravám domu, zajděte na místní stavební úřad (u tepelných čerpadel voda-voda či země-voda na vodoprávní úřad) a zeptejte se, zda bude třeba ohlášení stavby, nebo dokonce stavební povolení. Úředníci posuzují vždy konkrétní případ, takže různé stavební úřady mohou rozhodnout odlišně.

3. Nechte si udělat projekt

Od projektanta si nechte vypracovat projektovou dokumentaci k úpravám domu. Jestliže úředníci na stavebním úřadě řeknou, že nepotřebujete ani ohlášení, ani stavební povolení, tudíž ani klasickou projektovou dokumentaci, neznamená to, že je papírování konec. I tak budete muset k žádosti o dotaci přiložit potřebné výpočty od projektanta či energetického auditora.

4. Vyberete si firmu či výrobek

Přehled firem, od nichž si můžete nechat zateplit dům nebo namontovat nový kotel, najdete na webových stránkách www.zelenausporam.cz, označován je jako SOD - seznam odborných dodavatelů.

V něm si vyberte firmu, třeba tu, která působí v místě vašeho bydliště. Sepište s ní smlouvu, nebo alespoň objednávku, a nechte si vystavit položkový rozpočet.

Pokud si chcete najmout společnost, která v seznamu není, zkuste ji přesvědčit, aby se do programu přihlásila, zápis je bezplatný a trvá nejvýše měsíc. Zatím o zápis požádalo zhruba 3 500 firem.

Na webu programu bude i přehled výrobků, s nimiž, když si je pořídíte, dosáhnete na dotaci. Je označován zkratkou SVT - seznam výrobků a technologií. Vybraný produkt musí instalovat některá z firem na seznamu dodavatelů.

5. Vyplňte formulář a krycí list

Formulář žádosti o dotaci na zateplení rodinného domu a také tiskopisy dalších žádostí dostanete na krajských pracovištích fondu, v budoucnu i v pobočkách některých bank.

Můžete si je také stáhnout z webu www.zelenausporam.cz, v sekci Dokumenty ke stažení, v oddělení Dokumenty pro žadatele. Jsou tam i pokyny, jak při vyplňování formuláře postupovat.

Nezapomeňte si vytisknout i takzvaný krycí list technických parametrů, který je nezbytnou přílohou žádosti.

To je dokument, který vám pomůže vyplnit dodavatel, projektant či energetický auditor. Popíše v něm technické vlastnosti domu před úpravami a po nich, vybrané technologie a uvede dodavatele a výrobky, které jste zvolili.

6. Doneste dokumenty do banky či fondu

Nyní přijímají všechny žádosti krajské pobočky fondu, seznam najdete na této straně dole, podrobnější na webu programu. Později, až začne spolupráce s bankami, což se předpokládá nejdříve na konci května, to bude složitější: majitelé rodinných domů, kteří budou chtít dotaci na zateplení či stavbu pasivního domu, si nejprve nechají zkontrolovat a potvrdit projektovou dokumentaci na krajském pracovišti fondu.

Vyplněnou žádost ve dvou vyhotoveních (jedno pro vás, jedno pro fond) i se všemi přílohami, jako je krycí list, projektová dokumentace, list vlastnictví a další (více na této straně dole), potom doručí osobně na pobočku některé z vybraných bank, jejichž seznam bude uveden na webu, až bude znám.

Budou-li však žádat o podporu na nový zdroj vytápění, ponesou projekt i žádost rovnou do banky. Vlastníci bytových domů budou vždy odevzdávat všechny dokumenty v pobočce fondu.

Kdo bude dělat úprav více, třeba zateplí dům a k tomu si pořídí solární kolektory, může získat dotační bonus. Žádosti však musí podávat najednou.

Nejprve donese projektovou dokumentaci na posouzení na pobočku fondu. Odsouhlasenou ji pak společně se žádostmi dodá buď do banky (rodinné domy), nebo opět na pracoviště fondu (bytové domy).

7. Nechte si vše zkontrolovat

 

Pracovník krajského pracoviště fondu nebo banky ověří vaši totožnost podle občanského průkazu či jiného podobného dokladu, zkontroluje formulář a přílohy. Prověří také, zda vybrané firmy a výrobky jsou uvedené v seznamech fondu.

Pokud je něco špatně, dokumenty vám vrátí k doplnění či přepracování. Jestliže je to možné, můžete informace doplnit přímo na místě. Zkontrolujte si, že máte potvrzení o tom, že od vás pracovník dokumenty převzal.

8. Vyčkejte na souhlas

Do šedesáti dnů od podání žádosti by vám mělo přijít poštou na adresu bydliště vyrozumění o nároku na dotaci.

Může mít různou platnost - u dotací na zateplení je to 18 měsíců, na pasivní domy 24 měsíců a na ekologické vytápění šest měsíců. V této době je nutné úpravu domu uskutečnit. Když to nestihnete, budete muset žádat znovu.

9. Zateplete dům, vyměňte kotel

Jakmile obdržíte vyrozumění a také potřebná povolení od stavebního úřadu, může se vámi vybraná firma pustit do úprav domu. Jestliže chcete změnit dodavatele, budete muset sepsat dodatek k žádosti.

Práce není možné dělat svépomocí, to byste dotaci nedostali. Stejně jako v případě, že použijete jiné technologie či materiály, než jste slíbili na formuláři.

10. Schovávejte si doklady

Faktury, které vám dodavatel vystaví, si schovávejte. Zkontrolujte je podle vzoru, jenž bude na webu, jinak riskujete, že v nich nebudou údaje potřebné pro získání dotace.

Stejně tak si ukládejte doklady o tom, že jste zaplatili. To můžete dokázat buď výpisy z účtu, nebo písemným potvrzením o zaplacení, jež vám vydá firma.

11. Doložte všechny náklady

Na pracoviště fondu či do banky doručte faktury od dodavatelů s položkovým rozpočtem a také doklady, že jste zaplatili (potvrzení od firmy či výpisy z účtu).

Přidejte oznámení o užívání stavby v případě, že jste úpravy dělali na ohlášení, či kolaudační souhlas, jestliže jste potřebovali stavební povolení. Anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu, to když jste třeba instalovali nový kotel či tepelné čerpadlo.

12. Podepište smlouvu a získejte peníze

Pracovník fondu či banky všechny dokumenty zkontroluje. Budou-li v pořádku, nabídne vám k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace a do třiceti dnů dostanete peníze na účet, jehož číslo jste uvedli na žádosti.

Pokud bude v dokumentaci něco chybět, vyzve vás k doplnění. Když chyby nenapravíte, dotaci nezískáte. Žádat však můžete znovu, tentokrát dodatečně.

 

Zdroj: Idnes.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe