Technologie

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

„Alternativních" ekologických zdrojů tepla se v poslední době objevilo poměrně velké množství, současná doba je navíc ideální pro jejich nákup i díky možnosti dotace z programu Zelená úsporám a hrozbě „fosilní daně" na ekology neschválená paliva.

Proč si vybrat právě tepelné čerpadlo? Mezi jejich výhody patří mimo omezení ekologických i finančních nákladů na vytápění a ohřev vody minimální nutnost údržby a starostí během provozu (včetně možnosti například ovládání vytápění přes telefon nebo internet), dlouhá životnost a možnost provozu prakticky kdekoli – jedinou nutností je připojení k elektrickému proudu.

Jedná se o stroje, které – zjednodušeně řečeno – přečerpávají teplo z místa na místo, většinou z chladnějšího do teplejšího. Samozřejmě ke svému provozu potřebují přívod energie, ovšem teplo jimi vyprodukované je asi čtyřnásobkem příkonu.

Fungují podobně jako klimatizace a ledničky: médium se venku ohřeje na určitou teplotu. Následně je stlačeno a vehnáno do kondenzátoru umístěného uvnitř budovy. Tam zahřáté vysokým tlakem vypustí přebytečnou energii a v kapalném stavu se dostane zpět do venkovního kompresoru. Opět se zahřeje, odpaří, stlačí a vrací dovnitř.

K tomuto účelu se používají tři druhy čerpadel: země/voda, voda/voda a vzduch/voda.

 

Tepelná čerpadla - země/voda

 

První substantivum označuje zdroj tepla – typ země/voda čerpá energii ze země: ta má v nezámrzné hloubce téměř konstantní teplotu. Ze tří uvedených je nejvýkonnější, tomu ale odpovídá zdaleka nejvyšší pořizovací cena v řádu statisíců a nutnost lokality dostupné pro těžkou techniku na vytvoření vrtů. Navíc není možné čerpadlo instalovat poblíž zdrojů pitné vody.

 

Tepelná čerpadla - voda/voda

 

Hlavním zdrojem odkud čerpají teplo tato tepelná čerpadla je voda. K jeho vybudování topné soustavy je zapotřebí mít dostatečný zdroj vody. Voda se čerpá ze speciální čerpací studny a po odebrání tepla se voda zase vrací do druhé vsakovací studny. Další možnosti jsou čerpání vody z dalších vhodných vodních vodních zdrojů.

K využívání vody pro topení je potřeba mít povolení příslušných státních orgánů. Voda je dobrým akumulátorem tepla a v případě spodní vody přebírá teplo ze země. Proto je možné mít v každém ročním období vodu o teplotě několik stupňů nad nulou. Tato teplota je dostatečná aby ji tepelné čerpadlo použilo k výrobě topné vody. Protože se pomocí vody čerpá přírodní teplo ze země, výkon tohoto systému je srovnatelný s tepelným čerpadlem země-voda.

I když se nejedná o nejrozšířenější typ tepelného čerpadla kvůli jeho nárokům na množství vody, výkon a účinnost patří k jedněm z nejúčinnějších.

Zdroj: Tepelná čerpadla Brno

 

Tepelná čerpadla - vzduch/voda.

 

Třetí, nejméně obvyklý, získává teplo z atmosféry, což je v zimě, kdy se potřeba tepla zvyšuje, poněkud problematické. 
Slovo za lomítkem typu čerpadla pak udává látku, která obstarává vlastní vytápění. Bývá jí, stejně jako ve většině vytápěcích systémů, voda; spíš výjimečně je možné se setkat s horkovzdušným topením u čerpadel vzduch/vzduch. Vzduch je však (aby vznícením prachu nevznikaly jedovaté látky) možné zahřát jen na asi padesát stupňů, což může vést k nemožnosti úplného vytopení domu.

Nízká výstupní teplota je ostatně hlavní nevýhodou tepelných čerpadel: běžné radiátory bývají projektované na vodu o osmdesáti stupních Celsia, maximální výstupní teplota však bývá asi o čtvrtinu nižší.
Naprosto nezbytná je tedy porada s odborníkem, aby se čerstvý majitel zařízení nechoulil celou zimu pod peřinu.

Čerpadla nejsou vhodná ani pro opačný extrém, novostavby blížící se kritériím pasivního standardu – v budovách s tak malou spotřebou tepla by se investice nevyplatila. Navíc se výkon čerpadel poddimenzovává. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně totiž nemá smysl instalovat výkonnější kvůli pár nejchladnějším dnům v roce. Během nich se přitápí většinou elektřinou.  
V průměrné budově může být tepelné čerpadlo tou správnou volbou. V takovém případě se vyplatí pečlivě počítat: cena těch nejlevnějších začíná hluboko pod stem tisíc, nicméně po dokoupení a instalaci všech dalších nezbytných zařízení (nádrží, oběhových čerpadel, bojleru, elektřiny apod.) a příslušenství utratíte často víc než dvojnásobek. Asi jako u vší techniky nezbývá než doporučit střízlivost: důvěřujte známé značce, upřednostněte dlouhou záruční dobu, preferujte kvalitu před zdánlivě skvělým poměrem ceny a parametrů. Zkažená nálada a plný byt přímotopů za opak nestojí.

 

Zdroj: Usporim.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe