Elektřina

Pračky - tajemství úspor

Pračky - tajemství úspor

Energetická náročnost našeho způsobu života a ubývající zdroje nerostných surovin zvyšují ceny elektrické energie a to nás nutí spolu s ohledy na znečišťování životního prostředí šetřit energií. Proto byla zavedena mezinárodní klasifikace výrobků do energetických tříd od nejméně úsporné třídy G až po třídu A, která je nejúspornější.

Úspory a zase úspory

 

V poslední době již dosáhly výrobky takové technické dokonalosti, že byla ustavena třída A+, která znamená další úsporu 25% energie oproti třídě A. 

Z energetického štítku můžete vyčíst také spotřebu na jeden normalizovaný cyklus, který je stanoven směrnicí EU jako cyklus pro praní bavlny při teplotě 60°C a dalších přesných podmínkách.


K úsporám výrazně pomáhá zavedení elektronického řízení praček. Mechanický programátor umožňoval jen přesné dodržení předem nastaveného cyklu, maximálně s několika přepínatelnými změnami. Bylo možno prát zpravidla ve dvou hladinách prádla, nastavit termostatem teplotu praní, zakázat vypuštění vody po posledním máchání a omezit otáčky při odstřeďování. S těmito možnostmi nebylo reálné dosáhnout vyšších úspor energie při zachování kvality vyprání.


Díky rozvoji elektroniky a snížení její ceny, je dnes již v téměř každé pračce mikroprocesor, který řídí její běh s pomocí vyspělých čidel. Těmi se měří přesné množství napuštěné vody, přesná teplota a sleduje se čas za který se těchto veličin dosáhne. Podle toho lze zjistit hmotnost prádla v pračce a řídit průběh cyklů. Snížení množství vody pro praní má za přímý důsledek také snížení spotřeby elektrické energie, protože ohřev menšího množství vody má rozhodující vliv na její celkovou spotřebu. V souvislosti s úsporou vody šetří moderní pračky také prací prášek, kterého je nutné použít výrazně menší množství než před několika lety.
Vyspělé pračky obsahují i optický senzor, který měří znečistění vody a podle výsledků se pračka sama rozhodne o počtu máchání tak, aby prádlo bylo dokonale zbaveno pracích prostředků. Systémy elektronického řízení praček se skrývají také pod názvy 6.smysl, Fuzzy Control nebo Fuzzy Logic.
Vzhledem ke stále strmějšímu růstu cen energií se investice do dražší, ale úspornější pračky vyplatí nejen vaší peněžence, ale i příznivým dopadem na životní prostředí. Programátor to celé řídí
Celou pračku ovládá programátor, který může být mechanický nebo elektronický. Ten řídí činnost, kterou pračka vykonává v jednotlivých krocích. Z těchto kroku se skládají jednotlivé cykly a z těch programy. Program hlavního praní se zpravidla skládá z předepírky, praní, třech máchání, aviváže a odstředění.
Pračky s mechanickým programátorem mají pevně nastavený průběh cyklu i veličiny na které cyklus čeká. Například ohřev vody se při stejném nastavení ovládacích prvků vždy zastaví při stejné teplotě.
Procesorem řízené pračky se rozhodují podle naměřené váhy prádla, výsledků od čidel teploty, znečištění vody a jiných výsledků, podle kterých řídí množství napuštěné vody, teplotu prací lázně, dobu praní, počet máchacích cyklů a další. Mají celý proces praní pod kontrolou a mohou tak prát s vysokou účinností a přitom velice úsporně.

 

Při nákupu nové pračky jedním z důležitých kritérií je spotřeba vody na cyklus praní. Náklady na vodu tvoří asi třetinu provozních nákladů pračky (bez nákladů na prací prostředky).

 

Jak používat pračku - zakoupením to nekončí, ale začíná

 

Tak jako každý stroj, potřebuje i pračka vytvořit dobré podmínky pro svoji činnost a občasnou údržbu, aby vám dlouho a dobře sloužila. Nejde o nic náročného a pokud jste již automatickou pračku měli, stačí jen zkontrolovat, zda je vše v pořádku. 


Připojení k rozvodům
Automatická pračka patří ke spotřebičům, jejichž příkon je vyšší a proto by měla podle mít normy připraven samostatný přívod 230V s jističem 16A.


Připojení na vodu musí být provedeno přes takzvaný pračkový ventil, kterým lze v případě nutnosti zavřít jen přívod pro pračku. Přívodní hadice a těsnění k ní je součástí dodávky pračky.


Připojení odpadní hadice můžete provést různě. Pro zavěšení do vany nebo záchodu slouží zpevňující koleno na konec hadice, ale výhodnější je zaústění odpadní hadice do sifonu s odbočkou pro pračku, nebo samostatného sifonu.


Pozornost věnujte způsobu vedení odpadní hadice. Je nutné, aby nestřídala spád, ale měla jeden směr od pračky nahoru a poté již jen dolů, eventuelně od pračky po zemi až pod odpad a poté nahoru k odpadu. Při střídavém spádu odpadní hadice nebude pračka dobře vypouštět. Odpadní hadici lze prodloužit speciální prodlužovací hadicí až o 2 metry. 


Pozor na vzpěry
Před ustavením pračky na místo je nutné demontovat přepravní aretaci, kterou má každá pračka montovánu pro bezpečný transport. Jsou to buď přepravní vzpěry nebo šrouby, které zajišťují pevné spojení vany se skeletem pračky, aby se při přepravě nemohly poškodit nárazy o sebe.


V normálním provozu je vana pračky zavěšena na pružinách a tlumičích. Jejich provedení je u každé pračky trochu jiné, proto doporučuji postupovat přesně podle českého návodu, který je také součástí dodávky.

 

Cyklus praní

 

Předepírka
Před procesem praní můžete navolit ještě předepírku, která probíhá stejně jako praní. Předepírka spotřebovává 5-15% energie, k tomu prášek a vodu. Moderní prášky jsou opravdu vysoce účinné, proto stojí za zamyšlení, zda je vždy nutná.
Domácí pračky jsou dnes již téměř výhradně bubnové, kde praní probíhá převalováním prádla ve vodě se saponátem. Tato konstrukce umožňuje nejen zautomatizovat celý proces praní včetně odstřeďování případně i sušení, ale především umožňuje konstruovat pračky tak, aby spotřebovávaly co nejnižší množství vody a elektrické energie.

 

Praní
Cyklus praní nejprve napouští přes násypku prostředků pomocí elektrického ventilu vodu, kterou splaví prášek na praní.Správnou hladinu vody hlídá hladinový spínač nebo snímač hladiny. Po napuštění vody programátor spíná topné těleso a probíhá praní, při kterém se buben otáčí střídavě na obě strany. Teplotu vody hlídají teplotní spínače nebo snímač teploty.
Po dosažení správné teploty programátor vypíná topné těleso a ještě nějaký čas probíhá praní. Poté praní pračka vypustí vodu a krátce odstředí. Ještě předtím může pračka dopustit trochu studené vody, aby vypouštěná voda nebyla příliš horká a nepoškodila odpadní porubí. Současně se tím chrání prádlo před tepelným šokem při máchání, které začíná napuštěním studené vody.

Máchání
Máchání začíná napuštěním vyšší hladiny studené vody, probíhá střídavým pohybem bubnu na obě strany a končí vypuštěním a krátkým odstředěním.  

 

Odstřeďování
Dnešní pračky mají odstřeďování mnohem účinnější než kdysi a to i zásluhou využívání nových typů motorů. Pračky, vyráběné kdysi pod Tatrami, používaly maximálně zhruba 400 otáček, kdežto dnešní odstřeďují maximální rychlostí 800 až 2000 otáček za minutu. Předtím je prádlo pomocí speciálního elektronicky řízeného cyklu rovnoměrně rozloženo po stěnách bubnu, což zabraňuje zbytečným vibracím.
Odstřeďování probíhá několikrát, přičemž se při prvním odstředění použijí otáčky nižší a teprve nakonec maximální. Mezi těmito kroky se prádlo vždy znovu rozloží. Rychlost odstřeďování je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím třídu účinnosti odstřeďování.
Pokud neplánujete prádlo po vyprání sušit v sušičce a máte dostatek místa na pověšení, můžete pořídit pračku s nižší třídou účinnosti odstřeďování. Naopak vyšší třídu oceníte při využití sušičky, protože nižší zbytková vlhkost znamená kratší dobu sušení a tím nižší spotřebu elektrické energie.

 

Ovládací prvky
Například praní jemného prádla jako je kašmír nebo hedvábí, krátké programy pro málo zašpiněné prádlo, nahrazující ruční praní, speciální funkce pro snadné žehlení, odložení startu pračky, dětské pojistky a dokonce inteligentní programy, které samy rozhodnou o celém průběhu praní. Díky tomu je více variant nastavení pračky a tedy více ovládacích prvků. 
Moderní elektronické systémy řízení poskytují možnost zvolit jen materiál prádla a vše ostatní už nechat na pračce, která sama správně rozhodne jak se o prádlo postarat. Pochopitelně je zachována i možnost nastavit programy, které můžete upravit podle vlastní představy. Výhodou je využití displeje, na kterém se zobrazují nastavené hodnoty pro praní, čas do začátku či konce praní, případně další upozornění. Některé displeje umožňují ovládání přímo dotykem na nabízené menu. Existují dokonce i mluvící pračky s hlasovou nápovědou, kdy vám pračka poradí jak ji správně nastavit. Proto není nutné považovat moderní ovládání za složité, právě naopak. 

 

Zdroj: Usporim.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe