Elektřina

Energetický štítek

Energetický štítek

Energetický štítek má sloužit jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů a jejich prodejci mají zákonnou povinnost je v prodejnách vystavovat přímo na spotřebičích. Povinné štítkování elektrospotřebičů uváděných na trh v ČR je stanoveno vyhláškou 442/2004 Sb.

Z uvedeného grafu vidíme, jaký podíl činností v domácnostech ovlivňuje náklady na provoz jednotlivých elektrospotřebičů v domácnostech. Všechny stárnou a tím vzrůstá jejich energetická náročnost, proto stojí za úvahu propočet případných investic do nákupu nových energeticky úsporných spotřebičů. Rozdíl ročních nákladů na provoz spotřebiče v třídě A a B se mohou pohybovat i v řádech tísíců korun. 

 

Energetická účinnost spotřebičů

 

Naše životní potřeby vzrůstají, nakupujeme, zařizujeme naše domácnosti, kanceláře, pořizujeme si stále více elektrospotřebičů nebo ty staré měníme za nové. To, jak s výrobky zacházíme, užíváme je, jaká je energetická náročnost spotřebičů má vliv na spotřebu energie. Staré spotřebiče - sporáky, pračky a sušičky, klimatizace, ledničky, krby ... všechny mají velmi rozdílnou energetickou výkonnost a značný dopad na spotřebu energie a jsou zodpovědné za přibližně 20% neefektivní spotřeby energie. 

 

Energetické štítky

 

Energetický štítek má sloužit jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů a jejich prodejci mají zákonnou povinnost je v prodejnách vystavovat přímo na spotřebičích. Povinné štítkování elektrospotřebičů uváděných na trh v ČR je stanoveno vyhláškou 442/2004 Sb.
Takto označené výrobky preferují vysoce hodnocené energeticky účinné a kvalitní spotřebiče a jsou chytrou volbou při vybavování vašeho domova. 
Pro snadné porovnání výrobků slouží energetické označení spotřebiče písmenem. Energetický štítek udává energetickou třídu spotřebiče, ale vždy je vyčíslena i spotřeba energie za určité období nebo za jeden provozní cyklus. Je třeba počítat s tím, že jde o normovanou spotřebu, která byla prováděna v laboratořích za stanovených podmínek. Skutečná spotřeba může být odlišná, může být vyšší, ale i nižsí, záleží na používání přístroje.
V době, kdy se zavádělo energetické štítkování spotřebičů, jistým kriteriem pro označení byl střed energetické náročnosti, což uváděla písmena C, D. 

Nejméně úsporné jsou označeny písměny F,G. Kategorie A, B úsporné. Nároky trhu však přiměly výrobce k výrobě spotřebičů především třídy A. 
U praček a ledniček, ale i u jiných spotřebičů se používá označení A+, A++, i když nejde o oficiální označení, A+ znamená úsporu energie o 25% oproti třídě A.
U praček a ledniček je také důležitým údajem spotřeba vody, kvalita praní, mytí, účinnost odstřeďování, sušení. Při výběru elektrospotřebiče a předpokladu jeho umístění bychom měli věnovat pozornost také údaji - hluk spotřebiče. 
Stále větší zájem  o snižování CO2, ekologii a úspory energií, lze předpokládat zpřísnění kritérií pro označení energetické třídy spotřebičů a snižování hodnot uváděných na energetických štítcích.

Min. průmyslu a obchodu č. 442/2004 Sb.
Přílohy k Vyhlášce Min. průmyslu a obchodu č. 442/2004 Sb., určující pravidla označování elektrospotřebičů stanovených touto vyhláškou energetickými štítky

Tato vyhláška se vztahuje na tyto energetické spotřebiče, které jsou podrobněji vymezeny v přílohách č. 1 až 10:

a)     automatické pračky,
b)     bubnové sušičky prádla,
c)     pračky kombinované se sušičkou,
d)     elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
e)     myčky nádobí,
f)       elektrické trouby,
g)     elektrické ohřívače vody,
h)     zdroje světla,
i)        předřadníky k zářivkám,
j)       klimatizační jednotky. 

Označování spotřebičů štítky je povinné ze zákona. Pokud by v obchodě štítek chyběl, riskuje prodejce pokutu. Podrobnosti o štítcích uvádí vyhláška č. 442/2004 Sb

 

Spotřebiče, které odebírají proud, i když nejsou v provozu

 

Naše domovy jsou plné elektroniky všech typů, které činí náš život jednodužší. Máme televizory, videa, elektronické hodiny, mikrovlnky, počítače, tiskárny, iPod nabíječky a další. Většina těchto spotřebičů, elektroniky, i když nejsou v provozu odebírají proud neustále a z toho důvodu jde o významnou složku při spotřebě elektřiny. 
Proč tomu tak je? Tyto přístroje mají zabudované transformátory, které je udržují ve stavu pohotovostního režimu – standby. Pokud je spotřebič trvale připojen k síti dochází ke stálému odběru energie, jelikož vypínač je umístěn až za transformátorem. Přesto, že by se mohla zdát tato spotřeba mizivá, odhaduje se, že 5ti% se podílí na celkové spotřebě energie v domácnostech. 
U 10 domácností byl proveden průzkum spotřeby energie u spotřebičů v pohotovostním režimu.
Spotřeba v pohotovostním režimu se pohybovala od 14W do 169W, s průměrem 67W. Největší pohotovostní ztráty byly zaznamenány u televizorů, set-top boxů a tiskáren, naopak nejnižší u notebooků

Pokud vám nevyhovuje odpojovat zařízení ze zásuvky, praktickým a pohodlným řešením je prodlužovací kabel s vypínačem zásuvek. Jde o jednoduché, poměrně levné, úsporné a efektivní řešení.   

Kvalitní výrobky s ohledem na energetickou náročnost, ekologii, bezpečnost jsou označovány certifikačními štítky

 

Počítače, kancelářská technika a zařízení, která se vyznačují nízkou spotřebou, bývají označovány značkou Energy Star
ENERGY STAR uděluje certifikovaný  štítek na více než 60 produktových kategorií (a tisíce modelů) pro domácí a kancelářské. Tyto produkty zaručují stejný nebo lepší výkon se srovnatelnými výrobky, prokazují však nižší spotřebu energie a úsporu financí. 
ENERGY STAR je společný program na ochranu životního prostředí, šetří peníze, prostřednictvím energeticky úsporných výrobků a postupů.  

 

TCO Certifikace je řada certifikovaných výrobků pro kancelářské vybavení zejména monitory.

 

TCO definuje také standardy pro počítače, klávesnice, tiskárny, flash disky mobilní telefony a další. Pro udělení TCO certifikace jsou zohledňovány požadavky na kvalitu obrazu, barev, ale také požadavky na vyhovující energetickou náročnost výrobku, dále ekologická, emisní, bezpečnostní a ergonomická kriteria. 

Jedním z požadavků pro uložení certifikátu TCO pro monitory byla stanovena tato pravidla: 
1. Monitor musí být vybaven funkcí "vypnout" (spořič obrazovek). V době nečinnosti počítače se obrazovka po stanoveném čase přepne do klidového stavu
2. Obrazovky musí být označeny informací o spotřebě energie při běžném použití  
3. Obrazovky musí splňovat limity TCO prokazující nízké elektrické a magnetické pole
4. Obrazovky musí vyhovovat mezinárodním elektrickým, požárním a bezpečnostním normám.

  

 

Úsporné zdroje světla

které prošly certifikací Mezinárodního fondu ochrany životního prostředí, jsou označeny logem ELI. 

   

 

Energeticky úsporný a ekologicky šetrný výrobek 

Přímo na energetickém štítku spotřebiče může být i česká nebo evropská ekoznačka, která označuje výrobek jako energeticky úsporný a ekologicky šetrný        

Zdroj: Usporim.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe