Elektřina

Elektronika pro efektivní řízení a úspory energie

Elektronika pro efektivní řízení a úspory energie

Pro nejefektivnější mytí požívají výrobci ve stále větším měřítku elektronického řízení programů myčky pomocí mikroprocesorů a inteligentních čidel. Zatímco klasická čidla spínají v okamžiku, kdy je dosaženo nastavené teploty a hladiny vody, inteligentní čidla posílají řídící jednotce informace o tom, kolik vody je napuštěno, jaká je její teplota nebo jak moc je voda znečištěná.

Díky těmto přesným čidlům může myčka rozpoznat, kolik nádobí jsme do ní uložili.
Jak? Změří si jak rychle se ohřívá voda a kolik vody steče zpět při jednotlivých ostřikovacích pulsech. To umožňuje přesně řídit proces mytí v návaznosti na sledování jeho průběhu a tím uspořit vodu i elektrickou energii při zachování výborných výsledků mytí. Čím méně vody ohříváme, tím méně energie spotřebujeme.
Ano, správně tušíte, každý výrobce používá vlastní program na řízení procesu mytí a také jej skrývá pod různými názvy. Navenek poznáme myčku s inteligentním řízením zpravidla podle displeje, pomocí kterého myčka komunikuje s uživatelem a jednoduchého ovládání. Někteří výrobci na výhody inteligentního řízení myčky upozorňují již v názvu funkcí či myček - Fuzzy- logic, 6-tý smysl, HiSense a podobně.

Co je to - vysvětlení některých pojmů

 

Ostřikovací ramena

 

V základním provedení myčky se dvěma koši na nádobí jsou montována dvě mycími ramena. Vyšší modely myček bývají vybaveny ještě třetím ostřikovacím ramenem pod horním košem. Toto rameno ostřikuje nádobí v horním i spodním koši a zajišťuje tak ještě důkladnější mytí nádobí. Výrobci pak často hovoří o čtyřech ostřikovacích rovinách. Další ostřikovací rovinu dostaneme při ostřikování filtru na dně mycího prostoru, které zvyšuje jeho průchodnost a tím zlepšuje kvalitu myti.
Protože spodní ostřikovací rameno poskytuje vyšší tlak proudu vody, je spodní koš určený pro mytí silně zašpiněného nádobí. Do horního koše umisťujeme jemné sklo, lehké a choulostivé nádobí, protože zde je tlak vody nižší.

 

Sušit nádobí mohou myčky různě

 

Sušení je u myček prováděno ohřevem nádobí při posledním horkém oplachu, po kterém nastává samovolné odpařování vody z jeho povrchu pomocí takto získaného tepla. U základního provedení myček probíhá toto sušení po odčerpání vody z posledního oplachu samovolně - staticky. Moderní myčky jsou zpravidla vybaveny zařízením, které zvyšuje účinnost a zkracuje potřebný čas sušení. Tyto systémy jsou založeny na nuceném proudění vzduchu v mycím prostoru a kondenzaci přebytečné vlhkosti na chladnějším nebo ochlazovaném místě uvnitř myčky. Systémy s nuceným oběhem vzduchu (aktivní) se pak jmenují Jet Dry, Turbo - Dry, apd.

 

Hlučnost myček

 

Myčka nádobí je stroj a je tedy při provozu zdrojem hluku. Hlučnost prvních myček dosahovala přes 70 dB. Postupně se však výrobcům podařilo hlučnost snižovat a tak dnešní nejhlučnější myčky vydávají necelých 60 dB a naopak nejtišší i 41 dB. Tichá myčka přináší nejen příjemnější užívání, ale také umožňuje provoz myčky i v noci, aniž bychom rušili sousedy nebo vlastní spánek. Vestavěním myčky do kuchyňské linky se může hlučnost snížit ještě o další 2 dB.

 

Speciální programy

 

Moderní myčky poskytují řadu speciálních programů pro nejrůznější použití. Pro choulostivé nádobí a sklo jsou určeny programy s teplotami okolo 45°C, naopak pro silně zašpiněné, odolné nádobí jako jsou hrnce a pánve jsou přizpůsobeny intenzivní programy s teplotou vody až 70°C. Bio program je určen pro využití biologicky aktivních mycích prostředků, pracuje při 50C. Program pro předběžné opláchnutí je vhodné použít vždy, když do myčky přidáme větší množství nádobí, ale nechceme spouštět mycí program, protože myčka není ještě zcela zaplněna. Nádobí se zbaví nejhorších nečistot a namočí se, takže nedochází k zasychání zbytků jídla. Mezi speciální programy lze zařadit také rychlý program pro mytí lehce zašpiněného nádobí.

 

Průtokový ohřívač

 

Dnes již v myčkách téměř nikdy nenajdeme topné těleso umístěné v mycím prostoru. Toto řešení mělo řadu nevýhod. Kromě nebezpečí poškození plastového nádobí při doteku s topným tělesem, je to také nutnost napouštění takového množství vody, aby bylo ponořené. Průtokový ohřívač tedy umožňuje používat pro mytí menší množství vody, má vyšší účinnost ohřevu a nezavazí při manipulaci s filtry na dně mycího prostoru.

 

Bezpečnost především

 

Vytopit sousedy kvůli vadnému těsnění či prasklé přívodní hadici se sice povede málokdy, ale následky mohou být dalekosáhlé. Proto výrobci vymysleli systémy pro zabránění úniku vody při poruše myčky. Přečtete-li si na reklamním letáku, že myčka má systém Aqua-Stop, Aqua-Control, Aqua alarm, Water stop, Watersafe nebo podobný jedná se o ochranu proti vytopení.

 

Kontrolka zásobníků soli a leštidla

 

je u dnešních myček téměř samozřejmostí. Zejména zásobník soli je nutné udržovat v naplněném stavu, protože sůl slouží k regeneraci dekalcifikátoru a při jejím dlouhodobém nedostatku by se tato důležitá část myčky mohla zničit.

 

Odložený start myčky

 

umožní umývat nádobí v nastavené době, což může výhodné například pokud využíváme takzvaný noční proud. Odložit začátek mytí lze až o 24 hodin.

 

Výměník tepla

 

je zabudován pod vnitřní plášť myčky a plní dvojí funkci. Při mytí předehřívá vodu pro další cyklus pomocí odpadního tepla, které prostupuje přes vnitřní plášť myčky a tak kromě lepšího využití energie odstraňuje také tepelné rázy, které mohou nepříznivě působit především na skleněné nádobí. Při sušení pak ochlazuje stěnu myčky na kterou je veden proud vzduchu. Díky tomu na ní kondenzuje přebytečná vlhkost a zvyšuje se účinnost sušení.

 

Optosenzor

 

na rozpoznání vápníku funguje na principu prosvěcování vody pomocí infračerveného paprsku a umožňuje automaticky nastavit správnou tvrdost vody. Odpadá tak nutnost používat měřících proužku a ručního nastavení tvrdosti vody. To je důležité zejména pro mytí sklenic, na kterých se při vysoké tvrdosti vody usazuje vápník, zatímco dlouhodobé mytí sklenic při nízké tvrdosti vody sklenice poškozuje.

 

Zdroj: Usporim.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe